1.2. fejezet, Típusok és értékek

Típusok és értékek Az adattárolás alapvetően osztályok -ban történik. Az alaposztály - mint minden osztály őse - az Item-or-Value. Ebből származik az összes változóosztály is. Más fejlesztői környezetekhez hasonlítva itt is megtalálható az egész, a lebegőpontos, a logikai és a szöveges, mint alaptípus.

Pascalhoz hasonlóan egyenlőségjellel történik az értékadás, és a kiértékelés is balról jobbra történik. Ezt egészíti ki az objektumok, attribútumok és adatok azonosítására szolgáló szimbólum típus. A változótípusok közül sorszámozottak az integer, a symbol és a truth-value.

Aritmetikai operátorok

Precedencia Lefoglalt karakter Művelet(ek)

         1            -                      Előjel
         2            ^                     Hatványozás
         3         * és /                  Szorzás és osztás
         4         + és -                 Összeadás és kivonás

Logikai operátorok

Precedencia Lefoglalt szavak Művelet(ek)


          1            Not                  nem
          2            And                  és
          3             Or                   vagy

Relációs operátorok

                         =                    egyenlő
                        /=                    nem egyenlő
                         >                    nagyobb
                         <                    kisebb
                       >=                    nagyobb vagy egyenlő
                       <=                    kisebb vagy egyenlő