1.1. fejezet, Szem és fej detektálás

OpenCV2 Python-al, TensorFlow-al és CUDA-val

pip3 install cmake
pip3 install dlib
pip3 install opencv-python
pip3 install tensorflow
sudo apt install nvidia-cuda-toolkit
sudo updatedb
locate libcudart.so

Kapcsolódó hivatkozások