1.10.2. fejezet, VS Code

Kapcsolódó hivatkozások

Alt + Shift + A : komment out block

Alt + Shift + Le/Fel : kijelölt sor vagy sorok duplázása

Ctrl + P + ">sort" : kijelölt sorok sorba rendezése ABC szerint

Win + . : emot ikonok

TypeScript telepítése

NodeJS telepítését követően futtassuk az alábbi scriptet:

npm install -g typescript

Szerver komponens telepítése

npm install --save-dev lite-server

VS Code bővítmények

TypeScript launch.json

{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "type": "node",
      "request": "launch",
      "name": "Launch Program",
      "skipFiles": [
        "<node_internals>/**"
      ],
      "program": "${workspaceFolder}\\dist\\hello-world.js",
      "preLaunchTask": "tsc: build - tsconfig.json",
      "outFiles": [
        "${workspaceFolder}/**/*.js"
      ]
    }
  ]
}

A package.json-ba definiált parancsok futtatására alkalmas launch.json

{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "command": "npm run dev",
      "name": "Run npm dev",
      "request": "launch",
      "type": "node-terminal"
    },
    {
      "command": "npm run server",
      "name": "Run server",
      "request": "launch",
      "type": "node-terminal"
    }
  ]
}

Formázási beállítások

Handlebars *.hbs fájlok automatikus formázásának kikapcsolására a c:\Users\{USERNAME}\AppData\Roaming\Code\User\settings.json fájlba illesszük be az alábbiakat (vagy adjuk ki VSCode-ban a Preferences: Open User Settings (JSON) parancsot):

"[handlebars]": { "editor.formatOnSave": false }

ESLint prettier

Indentálásnál Tab használata Space helyett (.prettierrc fájlba beállítható)

{
 "singleQuote": true,
 "trailingComma": "all",
 "tabWidth": 4,
 "useTabs": true
}

Elem többszörözés

Ha például egy p elemet többször (pl.:10) kell teszt tartalommal feltölteni, gépeljük be a következőt a VSCode-ba

p*10>lorem