1.10.18. fejezet, NextJS

Kapcsolódó hivatkozások

Alkalmazás létrehozása

npx create-next-app homework4nextjs --typescript --eslint

VSCode bővítmények

  • ES7+ React/Redux/React-Native snippets
  • Thunder Client

Kód generáláshoz használt rövidítések:

  • rfc / rafce - React function component
  • tsrfc - TypeScript React function component

Hibajavítások

Mongoose OverwriteModelError: Cannot overwrite [...] model once compiled.

Amellett hogy || jelekkel ellenőrizzük a definició exportálását, ügyeljünk a név kis/nagybetű érzékenységére is.

export default mongoose.models.Difficulty || model("difficulty", difficultySchema);
//helyette
export default mongoose.models.Difficulty || model("Difficulty", difficultySchema);