1.10.18.3. fejezet, HTTPS proxy

Kapcsolódó hivatkozások

key.pem és cert.pem létrehozása

openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout keytmp.pem -out cert.pem -days 365
openssl rsa -in keytmp.pem -out key.pem

LocalSSLProxy telepítése

npm install local-ssl-proxy

Proxy indítása

npx local-ssl-proxy --key key.pem --cert cert.pem --source 9443 --target 3000